Cestovné poistenie je poistenie, na ktoré si človek spomenie zvyčajne vtedy, keď sa chystá na dovolenku do zahraničia, alebo na nejaký výlet, či krátkodobú lyžovačku v iných krajinách.

 

Cestovné poistenie môže byť krátkodobé, to sú tie krátkodobé dovolenky, čo výlety, ale môže byť aj celoročné cestovné poistenie, ktoré sa oplatí hlavne ľuďom, ktorí veľa cestujú a sú v priebehu roka, za určitých podmienok, častejšie v zahraničí.

 

Základné cestovné poistenie zvyčajne zahŕňa poistenie prípadných liečebných nákladov s možnosťou poistenia úrazov, straty batožiny, omeškania letov, storna zájazdu a aj zodpovednosti za škodu a podobne.

 

Poistenie na cesty poskytuje krytie v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, vrátane asistenčných služieb, na lieky predpísane lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou, na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a náklady na prevoz domov, na repatriáciu / prevoz telesných pozostatkov / a náklady na vyslobodenie poisteného na horách a vo vode.

Cestovné poistenie ponúkajú na Slovensku mnohé poisťovne a prostredníctvom nich aj mnohé finančné inštitúcie, napr. k platobným kartám, či cestovné agentúry k zájazdom, ktoré sami predávajú.

 

Cestovné poistenie si zvyčajne môže klient vyskladať podľa svojich predstáv a potrieb podľa ponúk jednotlivých poisťovní.

 

Taktiež aj výška základného krytia a tak isto aj v jednotlivých pripoisteniach môže byť v jednotlivých poisťovniach rôzna.

 

V prípade potreby konzultácie, porady, alebo záujmu o získanie informácií, nás kontaktujte na našich kontaktných tel. číslach, mailoch, alebo obchodných priestoroch.

Váš poisťovací poradca AR Slovakia