Kontakt

Adresa

Adresa

AR Slovakia spol s.r.o
Romanova 19
851 02 Bratislava
Slovensko
Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Kancelária: Haanova 18/A, Bratislava
IČO: 35 887 052
DIC: 2021835134
Banka: Tatra banka
Číslo účtu: 262 1734 962/1100
SWIFT: TATR SK BX

Napíšte nám

Informácie o spracúvaní OÚ

AR Slovakia - profesionalita, serióznosť
a odborné skúsenosti

Je zaujímavé mať SVOJHO poisťovacieho agenta vždy, keď Vás napadne slovíčko POISŤOVŇA nakoľko nezastupujem poisťovne, ale Vás a Vaše záujmy v takmer všetkých poisťovniach pôsobiacich na Slovensku.

 

Dovoľujeme si Vám ponúknuť služby našej spoločnosti AR Slovakia spol. s r.o., ako Vášho „ makléra „ v oblasti poistenia, na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť o radu a pomoc v poistení.

 

Spoločnosť AR SLOVAKIA spol. s r.o. pôsobí na trhu ako poisťovací agent už od roku 2004. Svoju činnosť vykonáva spoločnosť na základe povolenia na sprostredkovanie poistenia vydaného Úradom pre finančný trh v súčasnosti Národná Banka Slovenska.

 

Za dobu svojej činnosti sa nám podarilo vytvoriť si pevnú pozíciu najmä zásluhou kvalitného servisu a tiež vďaka udržiavaniu veľmi dobrých vzťahov s jednotlivými klientmi a poisťovňami.

 

Profesionalita, serióznosť a odborné skúsenosti patria medzi naše hlavné priority. V zmysle zákona o sprostredkovaní sa snažíme pomôcť našim klientom pri prehodnotení existujúceho poistenia, /autá, majetok, zodpovednosť/, výbere nového, pripraviť ponuky viacerých poisťovní, navrhnúť riešenia a tým ušetriť čas a aj finančné prostriedky.
V neposlednom rade pomáhame našim klientom aj pri riešení prípadných poistných udalostí.
Predurčujú nás na to naše skúsenosti v poisťovníctve, prehľad o meniacich sa produktoch a poistných podmienkach jednotlivých poisťovní. Hlavne nie sme nezávislí od poisťovní.
To je dôležité pre našich klientov, nakoľko hájime záujmy klientov, nie poisťovní a naše služby sú pre klientov bezplatné. Našu odmenu dostaneme od poisťovní, kde umiestňujeme poistenia našich klientov, na základe nášho spoločného výberu.
Naše služby využívajú firmy a spoločnosti, v poistení podnikateľov, ale aj, zamestnanci a občania, ako súkromné osoby : autá, byt, dom, zodpovednosť, cestovné poistenie a pod.

 

Kontaktovať nás môžete na našich tel. číslach, ako aj mailom na arslovakia@arslovakia.sk

Radi Vám poradíme a pomôžeme a staneme sa Vašim „ maklérom „

 

Teší sa na Vás tím AR Slovakia spol. s r.o.

 

S pozdravom a príjemný deň

 

kolektív AR SLOVAKIA spol s.r.o. Andrej Krutka

0915 291 901

www.arslovakia.sk

www.mojepzp.sk