Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
0800 122 222
allianzsp@allianzsp.sk
AXA pojišťovna a.s. Kolárska 6,
811 06 Bratislava
02/ 2929 2929
info@axa.sk
Colonnade Digital park II, Einsteinova 23,
851 01 Bratislava
+421 2 5710 2811
info@colonnade.sk
ČSOB Poisťovňa, a.s. Vajnorská 100/B,
831 04 Bratislava
0850 111 303
infolinka@csob.sk
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Plynárenská 7/C,
824 79 Bratislava
02/ 38 11 11 17
generali.sk@generali.com
GENERTEL Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
0850 555 555
+421 2 32 784 201
info@genertel.sk
Groupama Poisťovňa, a.s. Miletičova 21,
821 08 Bratislava
02/ 208 54 208
info@groupama.sk
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanikova 8,
811 05 Bratislava
0800 112 222
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
0800 120 000
PREMIUM Insurance Company Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava 0850 888 988
poistenie@premium-ic.sk
Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A,
813 60, Bratislava
0850 111 211
union@union.sk
UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15,
820 07 Bratislava 27
+421 2 32 600 100
poistovna@uniqa.sk
Wüstenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17,
825 22 Bratislava 26
0850 60 60 60
infopoistovna@wuestenrot.sk