Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
0800 122 222
allianzsp@allianzsp.sk
AXA pojišťovna a.s. Kolárska 6,
811 06 Bratislava
02/ 2929 2929
info@axa.sk
Wüstenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17,
825 22 Bratislava 26
0850 60 60 60
infopoistovna@wuestenrot.sk
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanikova 8,
811 05 Bratislava
0800 112 222
Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Plynárenská 7/C,
824 79 Bratislava
02/ 38 11 11 17
generali.sk@generali.com
Colonnade Digital park II, Einsteinova 23,
851 01 Bratislava
+421 2 5710 2811
info@colonnade.sk
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava
0800 120 000
UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15,
820 07 Bratislava 27
+421 2 32 600 100
poistovna@uniqa.sk
Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A,
813 60, Bratislava
0850 111 211
union@union.sk
ČSOB Poisťovňa, a.s. Vajnorská 100/B,
831 04 Bratislava
0850 111 303
infolinka@csob.sk
Groupama Poisťovňa, a.s. Miletičova 21,
821 08 Bratislava
02/ 208 54 208
info@groupama.sk
GENERTEL Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
0850 555 555
+421 2 32 784 201
info@genertel.sk