Poistenie GAP – poistenie finančnej straty

poistenie GAP ponúka plnú poistnú ochranu, ktorá vás zbaví starostí pri riešení udalostí ako:

• odcudzenie vozidla,

• totálna škoda v prípade havárie alebo zničenie vozidla živelnou udalosťou.

 

V prípade totálnej škody v dôsledku havárie alebo krádeže vozidla dostanete 100 % nadobúdacej ceny vozidla. To znamená, že poisťovňa vám vyplatí takú istú sumu, za akú ste auto kúpili.

• pokrýva finančný rozdiel, ktorý nehradí poisťovňa z havarijného poistenia

• hradí finančný rozdiel medzi všeobecnou a obstarávacou cenou vozidla, vrátane spoluúčasti

• vám pomôže zaobstarať si nové vozidlo

• je určené pre fyzické, právnické aj súkromné osoby

Poistenie GAP ponúkajú poisťovne ako doplnok k havarijnému poisteniu.

Produktom GAP je možné poistiť:

Všetky nové a ojazdené vozidlá do 5 rokov do 3,5 t celkovej hmotnosti:

• s platným osvedčením o vozidle a evidenčným číslom (EČ), ktoré sú podrobne špecifikované v lízingovej/úverovej zmluve

• kryté platným havarijným (KASKO) poistením

Ku GAP poisteniu potrebujete:

platné havarijné poistenie,

platný technický preukaz s EVČ,

maximálna obstarávacia hodnota motorového vozidla je 80 000 € s DPH,

vozidlo nie je staršie viac ako 5 rokov, dátum evidencie vlastníka vozidla podľa Osvedčenia o evidencii (technický preukaz) nie je starší ako 3 mesiace alebo od uzatvorenia zmluvy o financovaní medzi prenajímateľom - veriteľom (vozidlo zakúpené cez leasing/úver) neuplynulo viac ako 6 mesiacov.

Poistenie finančnej straty GAP je najviac zaujímavé pre majiteľov nových vozidiel, ktorých cena od začatia používania vozidla neustále klesá.

Dá sa uzatvoriť na 3, 4 a 5 rokov, prípadne na 1 rok s automatickým predĺžením poistnej ochrany.

Poistenie sa môže uzatvoriť s náhradou spoluúčasti, aj bez nej.

 

V prípade potreby konzultácie, porady, alebo záujmu o získanie informácií, nás kontaktujte na našich kontaktných tel. číslach, mailoch, alebo obchodných priestoroch.
Váš poisťovací poradca AR Slovakia