HAVARIJNÉ POISTENIE - KASKO

Havarijné poistenie Vás kryje pre prípad poškodenia, či zničenia motorového vozidla dopravnou nehodou, inou haváriou, živelnou udalosťou, požiarom, výbuchom, či poškodeniu vandalizmom, či krádeže, alebo aj nesprávneho konania vodiča motorového vozidla.

Poisťovne zvyčajne poisťujú celý balík komplexne, ale dá sa v niektorých poisťovniach poistiť vozidlo aj bez rizika krádeže, či vandalizmu.

Poistné sa vypočítava zvyčajne z novej ceny vozidla / faktúra, či ocenenie vozidla poisťovňou /

Sú však prípady poistenia vozidla na tzv. časovú cenu u starších vozidiel, ale len v niektorých poisťovniach, podobne ako aj poistenie bez DPH pre firemných klientov.

V rámci havarijného poistenia si môže klient podľa potreby dojednať niektoré z ponúkaných pripoistení: pripoistenie čelného skla (niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenie všetkých skiel), Územná platnosť havarijného poistenia je určená v príslušných poistných podmienkach. Havarijné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia na geografickom území Európy (vrátane európskej časti Turecka, Estónska, Litvy a Lotyšska), ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak. Výnimkou sú ostatné štáty bývalého ZSSR. Niektoré poisťovne majú v ponuke aj havarijné poistenie s platnosťou poistenia na území Slovenskej a Českej republiky.

 

V prípade potreby konzultácie, porady, alebo záujmu o získanie informácií, nás kontaktujte na našich kontaktných tel. číslach, mailoch, alebo obchodných priestoroch.
Váš poisťovací poradca AR Slovakia

 

V prípade záujmu stačí vyplniť informácie o Vašom vozidle a jeho výbave do formulára na vypracovanie ponuky havarijného poistenia a my zariadime ocenenie Vášho auta do havarijného poistenia a pripravíme ponuky poistenia v tandardnom prevedení, tj. " živel havária krádež a vandalizmus “ s najbežnejšou spoluúčasťou 5%, min. 165 €, podľa ponúk jednotlivých poisťovní.

V prípade, že si želáte uzatvoriť havarijné poistenie bez rizika krádeže a vandalizmu, napíšte nám to do poznámky vo formulári.

ak je to možné, prosíme zaslať kópiu TP Vášho vozidla spolu s infomáciou o výbave príp. cene auta na mailovú adresu arslovakia@arslovakia.sk, pre čo najvyššiu presnosť stanovenia ceny vozidla do poistenia a tým aj správnosť výpočtu poistného. Ak je vozidlo nové postačí informácia o plnej cene z faktúry za vozidlo. 

Ponuku zašleme na Vašu emailovú adresu na posúdenie a následne pripravíme pre Vás Vašu poistnú zmluvu vo Vami vybranej poisťovni a Vami vybranom prevedení.

Majiteľ / držiteľ vozidla, meno a priezvisko
Vek, resp. IČO
Bydlisko / sídlo
Email
Telefón
EČV
Značka a typ vozidla
Zdvihový objem valcov
Výkon motora v kW
Rok výroby vozidla
Najazdené kilometre
Výbava vozidla