Poistenie pre podnikateľov má za úlohu obmedziť riziko vzniku vážnych problémov v podnikaní, nakoľko odstraňuje, resp. aspoň zmierňuje riziká, či ochráni podnikateľov pred finančnými rizikami, ktoré môžu byť následkom vzniku rôznorodých škôd.

Poistenie riziká síce nemôže odstrániť, ale je to najlepší spôsob ochrany podnikania pre nečakanými škodami a následkami.

Poistenie podnikateľa je predovšetkým majetku podnikateľov

Poistenie prevádzok, zásob a prevádzkových zariadení

Poistenia strojov strojových zariadení a prerušenia prevádzky

Poistenie stavieb a montáží

Poistenie prepravy vlastných nákladov, alebo

Poistenie vnútroštátneho, či medzinárodného dopravcu

Poistenie polyfunkčných budov a bytových domov

Poistenie špeciálnych rizík

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI podnikajúcich subjektov za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou

Samozrejme, v neposlednom rade aj poistenie vozidiel podnikateľa / spoločnosti / ako flotilové poistenie PZP a aj flotilové poistenie havarijného poistenia v prípade dosiahnutia nejakého počtu motorových vozidiel. / napr. 5 a viac /

Poistenie podnikateľov ponúkajú v rôznych obmenách všetky komerčné poisťovne pôsobiace na území SR a preto je dôležité poradiť sa s odborníkmi a dať si vypracovať ponuky poistenia vo viacerých poisťovniach. Naši odborníci v spolupráci s Vami vypracujú ponuky poistení presne podľa Vašich potrieb tak, aby nebolo ohrozené Vaše podnikanie spôsobené náhodnými škodami na majetku, resp. zo zodpovednosti za svoju činnosť.

V neposlednom rade je dôležitý aj náš administratívny servis pre našich klientov a pomoc pri vzniku poistných udalosti.

 

V prípade potreby konzultácie, porady, alebo záujmu o získanie informácií, nás kontaktujte na našich kontaktných tel. číslach, mailoch, alebo obchodných priestoroch.

Váš poisťovací poradca AR Slovakia